بازدید از انبار های کود شهرستان جغتای، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

معاون فنی تولیدی به اتفاق مسئول حراست  شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی از انبارهای کارگزاران شهرستان جغتای بازدید بعمل آوردند. در ادامه نشستی با مدیر جهاد کشاورزی آن شهرستان در خصوص انبار های کود شیمیایی و متقاضیان جدید کارگزاری برگزار نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید