بازدید

بازدید از طرح پایلوت تغذیه گیاهی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

مدیریت و کارشناسان محترم شعبه اردبیل به همراه شرکت کنندگان در طرح و همچنین مسئولین جهاد کشاورزی و مهمانان محترم از طرح پایلوت تغذیه گیاهی استان اردبیل بازدید به عمل آوردند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید