توزیع 51تن کود اوره برای دانه های روغنی در بابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 51 تن کودکشاورزی از نوع اوره درشهرستان بابلسر  در دو ماهه نخست سال جاری باهدف توسعه کشت دانه های روغنی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزارتوزیع ویژه تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی کشت دانه های روغنی در سطح شهرستان بابلسر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید