افزایش 81 درصدی تدارک کودهای یارانه ایی نسبت به سال قبل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در دو ماهه ابتدای سالجاری تامین و تدارک کودهای تکلیفی(یارانه ای) ازته، فسفاته و پتاسه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش بیش از 81 درصدی داشته است. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید