بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کارگزاران شهرجدید خوشه مهر شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران، روز پنج شنبه مورخ 99/3/22 , اکیپ نظارتی کمیته توزیع  کود استان به همراه مسئول حراست این مدیریت  از انبار کارگزاران شهرجدید خوشه مهر شهرستان بناب بازدید و توصیه های لازم را در جهت توزیع بهینه کودهای شیمیایی از جمله کودهای یارانه دار  و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

در این بازدید موارد ذیل مورد بررسی و کنترل قرار گرفت:

  1. صدور فاکتور فروش به کشاورزان
  2. رعایت سطح زیر کشت
  3. نصب لیست قیمت فروش در محل توزیع
  4. تکمیل لیست بهره برداران
  5. نظارت بر وضعیت انبار کارگزاران( موجودی انبار – نحوه چیدمان و نمونه برداری از کودهای وارده به انبار)
  6. توزیع کود بر اساس لیست بهره برداران و تکمیل لیستهای تنظیم بازار
  7. عدم توزیع سایر نهاده های خارج از سبد کودی شرکت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید