پرداخت هزینه کیسه گیری کود اوره فله به کارگزاران استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به ارسال کود فله از مبادی و انجام عملیات کیسه گیری توسط کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین در سالجاری، هماهنگی های لازم جهت پرداخت هزینه های این امر توسط پیمانکار انجام عملیات کیسه گیری استان صورت پذیرفت. وی افزود؛ مقدار 391 تن کود اوره توسط عاملین اتحادیه شهرستان های قزوین و تاکستان کیسه گیری شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید