گزارش بازدید دوره ای کارگزاران استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 19 خرداد 1399 ، کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت  از کارگزاری توزیع کود آقای ثمالی در منطقه نوبند شهرستان میناب بازدید نموده و تذکرات لازم در خصوص رعایت قیمت های مصوب ، اعلام وصول به موقع و ثبت فروش در دفاتر مخصوص حواله ها ، انبارداری و چیدمان مناسب ، نظافت انبار و توزیع کود طبق دستورالعمل های شرکت و با حواله های مدیریتهای جهاد کشاورزی ، داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید