میزان توزیع کودسوپرفسفات تریپل درشهرستان گیلانغرب کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددراردیبهشت ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار240تن کو د سوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان گیلانغرب تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید