میزان توزیع کوداوره درشهرستان هرسین کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددراردیبهشت ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار790تن کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان هرسین تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید