توزیع 700 تن کود مورد نیاز پیمانکاران تکثیر بذر سیب زمینی در استان اصفهان در سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان از توزیع 700تن از انواع کودهای کشاورزی به پیمانکاران تکثیر بذر سیب زمینی در استان اصفهان در سال 99خبر داد. 700 تن از انواع کود های شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین پیمانکاران متقاضی در سطح استان اصفهان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید