توزیع1200 تن کود اوره در شهرستان فریدن استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درفروردین و اردیبهشت سال 99 توانسته ایم 1200 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان فریدن توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید