توزیع کود اوره در شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع 152 تن کود اوره در اردیبهشت ماه در بین کارگزاران شهرستان طبس خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید