توزیع کود شیمیایی در شهرستان یردسکن، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان :

 در ماه گذشته میزان 375 تن کود شیمیایی به شهرستان بردسکن توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت حمل و در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید