تجدید مناقصه نیرو های حفاظت فیزیکی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان از تجدید مناقصه نیرو های حفاظت فیزیکی در استان سمنان خبر داد،ایشان فرمودند: این مناقصه به دلیل عدم وجود بع دلیل عدم وجود شرکت کننده تجدید گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید