همکاری نیروی انتظامی شهرستان کاشان با کارگروه پایش استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان،

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود در راستای هماهنگی های صورت گرفته کار گروه پایش توزیع نهاده های کشاورزی استان اصفهان از شهرستان کاشان ، نیروی انتظامی شهرستان کاشان همکاری مطلوبی در خصوص کشف و پیگیری پرونده توزیع کننده متخلف کودهای یارانه دار به عمل آوردند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید