میزان برداشت کلزا درگلستان

وضعیت کشت، سطح و میزان برداشت کلزا در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، به نقل  از مسئولین  سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان وضعیت کشت و سطح برداشت شده کلزا را تا2/3/99 به شرح ذیل عنوان کرد:

سطح قابل برداشت53377 هکتار،سطح برداشت شده9740 هکتار،میزان تولید198000 تن،میزان خرید18700 تن،میزان عملکرد1950 کیلوگرم در هرهکتار

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید