آغاز برداشت توت فرنگی در شهرستان سردشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سردشت گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 300 تن توت فرنگی از مزارع این شهرستان برداشت شود. سردشت یکی از قطب های تولید محصول توت فرنگی در آذربایجان غربی است و امسال پیشبینی می شود بیش از 300 تن توت فرنگی از مزارع آن برداشت شود. ایشان افزود: میزان تولید سالیانه توت فرنگی در این شهرستان در هر هکتار بیش از هشت تن است که بخشی از این محصول به صورت تازه خوری در شهرستان مصرف و 80 درصد آن نیز به بازار شهرستان های همجوار ارسال می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید