تاکید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بر افزایش نظارتهای کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،

در جلسه مورخ 99/2/6 شورای هماهنگی جهاد کشاورزی استان تهران بر افزایش نظارتها و پایش کودهای کشاورزی تاکید شد ،  آقای دکتر ذوالفقاری رییس سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت بر اساس مکاتبات و درخواستهای مکرر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در موضوع نظارتهای کودی و همچنین دقت در ثبت فروش کود به کشاورزان در سامانه هوشمند باید دقت بیشتری به عمل آید ، به همین خاطر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان می خواهیم در جلسه بعدی شورای هماهنگی وضعیت ثبت فروش کود در سامانه هوشمند را به تفکیک شهرستانها اعلام و مدیران در این زمینه باید پاسخگو باشند ، وی با اهمیت خواندن این موضوع تاکید کردند که حتما مدیران شهرستانها شخصا با نظارتهای دقیق بر توزیع کودهای یارانه ایی بر روند توزیع اشراف کامل داشته باشند ، در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با ارائه گزارشی وضعیت تامین کودهای ازته را بسیار عالی توصیف کردند و درخصوص کودهای پتاسه و فسفاته نیز بیان داشتند که تاکنون مشکل تامین ارز برای کودها از سوی بانک مرکزی حل نشده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید