توزیع 300 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در میاندرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 300 تن کودکشاورزی از نوع اوره در شهرستان میاندرود در فروردین ماه سال جاری از طریق کارگزاری تعاونی روستایی خبر داد.

 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 5 کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان میاندرود توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید