توزیع کود شیمیایی به شهرستان چناران، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان:

از ابتدای سال99 تا کنون میزان 2391 تن کود شیمیایی به شهرستان چناران توسط عاملین تحت پوشش حمل و رد بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید