پیش بینی تولید 117 هرارتن گندم در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان به نقل از آقای میر عماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان فرمودند:پیش بینی می شود امسال 117 هزار تن گندم در این استان تولید شود، آقای میر عماد در جلسه کارگروه هماهنگی خرید تضمینی گندم اظهار کرد پیش بینی می شود 90 هزار تن از گندم  تولیدی به صورت تضمینی خریداری شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید