مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

دبیر کمیسیون معاملات و مناقصات خراسان جنوبی اعلام کرد : امروز شنبه مورخ 99/02/27 فراخوان و انتشار آگهی برای تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در روزنامه های کثیر الانتشار استانی صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید