بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کارگزاران شهرستان اسکو روستای جزیره اسلامی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران، روز سه شنبه مورخ 99/2/24 , اکیپ نظارتی کمیته توزیع  کود استان به همراه مسئول حراست این مدیریت از انبار کارگزاری شرکت تعاونی روستایی شهرستان اسکو روستای جزیره اسلامی بازدید و توصیه های لازم را در جهت توزیع بهینه کودهای شیمیایی از جمله کودهای یارانه دار  و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

در این بازدید موارد ذیل مورد بررسی و کنترل قرار گرفت:

  1. صدور فاکتور فروش به کشاورزان
  2. ثبت به موقع بارنامه های وارده در سیستم توزیع هوشمند نهاده ها
  3. ثبت کودهای غیر تکلیفی در سیستم پایش
  4. تکمیل لیستهای توزیعی بهره برداران و کشاورزان.
  5. نصب لیست قیمت ها در محل توزیع

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید