همایش روز مزرعه ملی لوبیا در استان مرکزی

  همایش روز ملی لوبیا در مرکز تحقیقات لوبیا شهرستان خمین استان مرکزی در روز های 20 الی 22 مرداد ماه با حضور مدیران ستادی وزارت متبوع و مسئولین استانی و رییس سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزارشد. این مراسم با هدف تولید پایدار و افزایش بهره وری آب و همچنین ارتباط گیری هرچه بیشتربخش تحقیقات با بهره برداری در راستای ایجاد امنیت غذایی به عنوان مهمترین برنامه و سیاست هایی که می تواند کشور را به سمت توسعه و استقلال پیش ببرد، برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید