بازدید وزیر جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از خروجی چاه نیمه چهارم در شهرستان هامون

60درصد از سهمیه آب اختصاصی به طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان به میزان 260 میلیون متر مکعب در سال از این محل تامین می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید