علیرضا اشتیاقی

جلسه معارفه مدیر جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان 

در مورخه ۱۶۲۹۹ طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور مهندس کامران ماسوری به سمت سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان منصوب شد آیین تودیع آقای مهندس خادمی سرپرست پیشین و معارفه مهندس ماسوری سرپرست جدید با حضور مهندس منصوری عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی آقای دکتر پور رمضان مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استان‌ها و مهندس افچنگی کارشناس مسئول امور استانها و نقل و انتقال و آقایان دکتر بازدار ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ،مهندس ابراهیمی معاون بهبود تولیدات گیاهی، مهندس سپهوند مدیر حوزه ریاست، مهندس صالحیان مدیر زراعت سازمان و آقایان مهندس دارایی و مهندس احمدی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار گردید ابتدا دکتر بازدار ریاست سازمان با عرض خیر مقدم به مهمانان بیاناتی در خصوص اهمیت بکارگیری به موقع نهادها در افزایش تولید داشتند و از زحمات جناب مهندس رسولی مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشور و همکارانشان و همچنین همکاران استان به خاطر تهیه و تامین به موقع نهادها با وجود همه مشکلات تشکر و قدردانی نمودند سپس آقای مهندس منصوری بیانات مبسوطی در ارتباط با اهمیت مسئولیت در برهه فعلی و اخلاق کاری و لزوم افزایش تعامل و همدلی و همکاری و مسائل و مشکلات تأمین و تدارک نهاده‌ها به سمع حضار رساندند پس از آن آقای مهندس افچنگی متن حکم انتصاب جناب مهندس ماسوری و لوح سپاس از زحمات مهندس خادمی را قرائت نمودند و پس از سخنان سایر و حضار مراسم تودیع و معارفه در محل دفتر ریاست سازمان برگزار شد و سپس در محل سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با حضور تمامی کارکنان شرکت جلسه تودیع و معارفه ادامه یافت در این جلسه جناب مهندس منصوری و دکتر پور رمضان سخنانی در ارتباط با کرامت انسانی اهمیت فعالیت در سال جهش تولید و مسائل شرکت بیان نمودند و پس از آن جمعی از همکاران به بیان مسائل و مشکلات پرداختند.
 جلسه با قدردانی از زحمات مهندس خادمی در دوران تصدی و آرزوی توفیق و سربلندی برای مدیر جدید پایان یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید