تحویل کود شیمیایی به کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای قرارداد حمل درون استانی( مهر ماه 98) تا پایان فروردین ماه سال جاری مقدار 632 تن انواع کود شیمیایی برای کارگزارانی که در فاصله 150-100  کیلومتری از مرکز استان قرار دارند ارسال شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید