پر کردن مخزن ذخیره دستگاه بسته بندی سم تبوکونازول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99، واحد تولید مجتمع نسبت به پر کردن مخزن ذخیره دستگاه بسته بندی سم تبوکونازول اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید