برگزاری مراسم معارفه مهندس ماسوری سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ،

 به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در مراسمی با حضور دکتر بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ، مهندس منصوری عضو هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور، مهندس رمضان پور ، مدیرکل هماهنگی امور استانهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور و مهندس افچنگی  از  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور طی حکمی از طرف آقای حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور مهندس کامران ماسوری به سمت سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان منصوب و مشغول به کار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید