برگزاری جلسه

برگزاری جلسه کمیته راهبردی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از برگزاری جلسه کمیته راهبردی جهادکشاورزی شهرستان کردکوی با حضور سید رضا مومنی مدیر،  معاونان، روسای ادارات و مراکز و جمعی از کارشناسا ن خبر داد در این جلسه  به موضوع تدابیر لازم به منظور تامین نهاده های کشت محصولات بهاره تاکید شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید