ارسال 200 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله از شرکت تولید کننده داخلی به استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، از ارسال 200 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله از شرکت تولیدکننده داخلی کود به نام میهن زاج به انبار سازمانی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی جهت تامین و توزیع مقدار کود مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید