تحویل کود شیمیایی به شهرستان نیشابور، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی :

  در فروردین ماه سال جاری میزان چهار هزار و چهار صد تن کود شیمیایی به شهرستان نیشابور حمل گردید و این میزان کود حمل شده توسط عاملین تحت پوشش ، طبق سهمیه و حواله به کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی آن شهرستان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید