نمونه برداری کود نیترات آمونیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

کارشناسان واحد فنی استان سمنان در اردیبهشت ماه سال جاری از مقدار حدود 200 تن کود نیترات آمونیم تولید داخل را نمونه برداری کرده و نمونه های تهیه شده را به همراه صورت جلسه مربوطه، جهت انالیز به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی واقع درکرج ارسال تا در اسرع وقت در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید