توزیع 340 تن کود کلرورپتاسیم در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 340تن  کود کشاورزی از  نوع کلرورپتاسیم در مازندران در فروردین ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرورپتاسیم  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید