بررسی وضعیت انبارهای استان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

 

کترشناسان شعبه استان جهت بررسی وضعیت پارت چینی(مطابق دستورالعمل ارسالی ستاد مرکزی)، رعایت اماکانات و وضعیت ایمنی انبارها و همچنین بررسی فضای ذخیره ای جهت ذخیره کود شیمیایی برای فصول کشت پیش رو از انبارهای شرکت در نقاط مختلف استان به صورت سر زده بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید