مصرف کود

مصرف کود در مزرعه طرح پایلوت تغذیه ای گندم در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت با اعلام  این خبرگفت:  در  تاریخ30/1/ 99کود مربوط به کرت شرکت کیمیا کود بهار، شامل سیلیکات پتاسیم به میزان2 لیتر و آمینو اسید مایع3 لیتر در هرهکتار 300 لیتر  آب مصرف شد. هزار جریبی تصریح کرد: مصرف کود با نظارت کمیته فنی استان انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید