توزیع 8311 تن انواع کود شیمیایی در استان آذربایجان غربی در فروردین ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در جریان فروردین ماه 1399، جمعأ مقدار 8311 تن انواع کود شیمیایی (7941 تن اوره، 185 تن نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم، 73 تن سولفات پتاسیم، 105 تن کلرور پتاسیم پودری و 7/6 تن سوپرفسفات تریپل) در استان آذربایجان غربی (1248 تن ارومیه، 471 تن اشنویه، 927 تن بوکان، 270 تن تکاب، 480 تن خوی، 144 تن سردشت، 266 تن سلماس، 653 تن شاهیندژ، 205 تن شوط، 102 تن ماکو، 878 تن مهاباد، 874 تن میاندواب، 553 تن پلدشت، 243 تن پلدشت، 757 تن پیرانشهر، 130 تن چالدران و 110 تن چایپاره) توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی تأمین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید