برآورد اولیه قیمت مناقصات نیروی خدماتی و حفاظت فیزیکی

 به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

روز یک شنبه مورخ  99/1/31 جلسه برآورد اولیه قیمت مناقصات نیروی خدماتی و حفاظت فیزیکی سال 99 در دفتر مدیر محترم امور اداری با حضور جناب آقایان مهندس فلاح ، خون زر و مرادی و خانم گیتی نظری راس ساعت 9:30 برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید