برگزاری دوره آموزشی ویدئوکنفرانس

 به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

برگزاری دوره آموزشی ویدئوکنفرانس توسط اداره فناوری اطلاعات و شرکت، جناب آقای مهندس ایزدفر به منظور  آشنایی مسئولین جلسه معاونتها با  ویدئو کنفراس توضیحاتی را با برقراری ارتباط با استانهای خوزستان و سیستان بلوچستان آموزش دادند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید