جلسه

جلسه هم اندیشی مدیریت جهادکشاورزی با کارگزاری های توزیع کودشیمیایی شهرستان گالیکش گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی مدیر شرکت خدمات  حمالیتی کشاورزی استان گلستان  از برگزاری جلسه هم اندیشی مدیریت جهادکشاورزی گالیکش با کارگزاری های توزیع کودشیمیایی  خبرداد  در این جلسه  مدیر آن شهرشتان با بیان  مطلب گفت :

 در راستای فرموده مقام معظم رهبری برای جهش تولید محصولات زراعی و باغی ، تغذیه گیاهی نقش بسیار اساسی در افزایش عملکرد محصولات خواهد داشت.وی اضافه کرد: ابلاغ سهمیه های تخصیصی و نحوه عملکرد کارگزاران به خرید و حمل به موقع کودهای شیمیایی سهمیه شهرستان از مهمترین دستورات این جلسه  بود که  تصریح شد: سهمیه کود شهرستان با فعالیت موثر کارگزاران و همکاری مثبت جهادکشاورزی گالیکش در راستای تامین کود مورد نیاز کشاورزان ، تحقق خواهد یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید