توزیع 6 رقم بذر برنج اصلاح و گواهی شده در شبکه کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از توزیع 6 رقم بذر اصلاح و گواهی شده برنج در شبکه بزرگ کارگزاری استان در راستای ضرورت و اهمیت مصرف بذر گواهی شده برنج جهت پایداری کشاورزی و افزایش عملکرد در واحد سطح در شالیزارها و در نهایت تامین امنیت غذایی کشورگفت.این ارقام بذر اصلاح وگواهی شده برنج  که شامل رقم هاشمی، خزر، شیرودی، فجر، گیلانه و آنام از طریق کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید