، توزیع 3000 تن کودهای شیمیایی در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان در سال98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم در سال 98بیش از 3000 تن از انواع کودهای شیمیایی را در شهرستان آران و بیدگل توزیع و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید