جناب آقای مهندس رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

باوجود محدودیت های بسیار چرخه های مالی، بازرگانی و فنی کنترل کیفی شرکت درنهایت صحت و سلامت فعالیت می کنند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

در گردهمایی مدیران استانی و ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که در تاریخ 3 مرداد ماه 1397 در سالن همایش های مرکز مطالعات کاربردی کرج واقع در استان البرز برگزار گردید، در پایان این گردهمایی آقای مهندس رسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ضمن مرور عملکرد شرکت جهت تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و چرخه های مالی، بازرگانی و فنی کنترل کیفی که با ابزارهای مختلف جهت نیل به اهداف شرکت فعالیت نموده اند راهکارهای لازم را درخصوص رفع مشکلات بخش های مختلف ارایه نموده و درخصوص جایگاه شرکت در آینده ی کسب و کار تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و برنامه های آتی شرکت مطالب مهمی را تبیین نمودند.

ایشان با اشاره به نظرات نهادهای وزارتی درخصوص جنبه های مختلف فعالیت شرکت ابراز داشتند علی رغم محدودیت های بسیار چرخه های مالی، بازرگانی و فنی کنترل کیفی شرکت درنهایت صحت و سلامت فعالیت می کنند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید