توزیع 3720 کیلوگرم بذر برنج گرمه در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 3720 کیلوگرم بذر گواهی شده شلتوک برنج از رقم گرمه در استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

بذر گواهی شده رقم گرمه شلتوک برنج از طریق کارگزاران مجاز تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی برنجکار در استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید