بازدید از موجودی کودهای انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

بازدید از موجودی کودهای انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

صبح امروز 16 فروردین ماه 1399 مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین به همراه نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از انبار سازمانی شرکت و موجودی کودهای وارد شده به انبار بازدید بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید