تامین 71000 تن انواع کودهای شیمیایی در سال98 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و پیگیری های به عمل آمده با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توانسته ایم میزان 71000 تن از انواع کودهای مورد نیازبهره برداران استان اصفهان را در سال 98 تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید