تخلیه کود اوره در انبار سازمانی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بخشی از کود شیمیایی اوره فله تخصیصی از پتروشیمی رازی به انبارهای سازمانی استان قم حمل و تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید