بازدید مدیر از انبار سازمانی

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از عملیات کیسه گیری کودهای فله در انبار سازمانی گرگان در ایام تعطیلی نوروزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

در راستای حمایت از حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان ، حمید هزار جریبی  مدیر شرکت از عملیات  کیسه گیری  کود فله اوره   در انبار  سازمانی گرگان  بازدید  نمود  هزار  جریبی ضمن بازدید از انبار و عملیات کیسه گیری کودهای فله توصیه های لازم را بمنظور اجرای دقیق کیسه گیری، توزین، سردوزی، صفافی ارائه دادند.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزان  تاکیدکرد:با تدابیری که توسط دفتر  مرکزی این  شرکت اندیشیده شد کود اوره جهت مصرف سرک بهاره در اراضی گلستان به اندازه  نیازکشاورزان تامین شده است و جای هیچ گونه دغدغه و نگرانی نیست و این شرکت آماده باش در ایام  تعطیلی نوروزی به منظور اجرای به موقع بازرگانی کود شامل: حمل از مبادی، تخلیه، کیسه گیری  و توزیع می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید