تداوم انجام عملیات کیسه گیری اوره در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز سه شنبه 27 اسفند ماه 13398، مقدار 350 تن کود اوره فله ارسالی از مبادی در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی تخلیه گردید. همچنین عملیات کیسه گیری، توزین و سردوزی در انبار سازمانی شرکت در حال انجام است و همزمان کیسه های آماده شده جهت توزیع در بین کشاورزان به انبار کارگزاران ارسال می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید