ارسال سه نمونه کودی به مرکز تحقیقات در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در جریان اسفند ماه سال جاری، سه نمونه کودی (دو نمونه مربوط به کلرور پتاسیم پودری ارسالی از و یک نمونه سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر امام) توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید